De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databaserat register hos Bildning och Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommun.
 
Uppgifter som registreras inom verksamheten behövs för administration, statistik, beslut om tillhandahållande av plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt debitering av avgift.
 
Upplysning om PUL
I syfte att administrera/handlägga ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204)
 
Välkommen att göra din ansökan
 
 


Close Help